Att hjälpa sina medmänniskor att utvecklas är bland det värdefullaste man kan göra. Men det gäller att ha på fötterna innan man sprider sina tankar och åsikter om hur någon är eller bör vara för att bli bättre.

Att ge och ta emot feedback är en konst som kan kräva mycket övning för att behärska. Precis som med allt toleransarbete handlar det om att försöka tänka sig in hur andra tänker och känner och inte endast utgå från sig själv och de egna erfarenheterna.

Varför återkoppla?

Viktigt att tänka på för att ge bra feedback är vilket syfte den har. Varför vill du dela med dig av dina tankar och på vilket sätt kommer dessa att hjälpa den berörda personen att utvecklas? Oavsett om du är chef, kollega, förälder, barn, vän eller partner behöver du ställa dig denna fråga. När du är klar med det, är nästa steg att fundera på när du tror att återkopplingen bör ske för att personen ska uppskatta den mest och hur den ska förmedlas.

Bra att tänka på innan du ger feedback

 • Ge feedback ofta. Är du chef; se till att återkoppling blir en naturlig del av arbetsvardagen, eftersom både den som ger och tar emot feedback utvecklas.
 • Är du inte chef, förälder, projektledare, nära vän eller har annan liknande roll i personens liv, ska du vara varsam med att ge feedback. Det måste finnas ett starkt förtroende mellan er för att din återkoppling ska landa väl.
 • Vad vill du uppnå med återkopplingen?
 • Var förberedd på vad du vill säga.
 • Vad tydlig med det är DINA åsikter du återkopplar och inte en allmän sanning.
 • Ge endast feedback på prestation och inte på personliga egenskaper.
 • Ge gärna positiv feedback när andra än den det gäller hör, medan alltid ge negativ feedback i enrum.

Feedback-metoder

Det finns många sätt att ge feedback, här är några av de mest kända metoderna.

Hamburgermetoden
Inled med positiv feedback, därefter något du tycker kan utvecklas och avsluta med ett konkret beröm.

Börja, sluta, fortsätt
Denna metod innebär att att du berättar vad du tycker att personen ska börja med för att prestera bättre, vad hen borde sluta med, samt vad hen gör bra som det är, och därför bör fortsätta med.

Feedforward
Istället för att gå tillbaka till något personen har gjort, berättar du istället vad du önskar att hen ska fortsätta göra i framtiden.

5:1
Denna metod utgår ifrån den forskning som säger att vi människor behöver fem beröm på en kritisk feedback. Du ska alltså ge positiv återkoppling på fem saker, för att ta upp en sak du uppfattar att hen kan göra bättre eller rent av gör dåligt.

Var ett föredöme
Inget motiverar mer och ger flest ringar på vattnet än att du själv är ditt bästa jag och gör så som du uppskattar att andra gör. Den gyllene regeln, fast i feedback-form, helt enkelt.

Forskning visar att positiv feedback (till skillnad från negativ), där återkopplaren pekar riktning genom att berätta när hen känner att personen gör något bra, tveklöst är den feedback som ger störst resultat.

Bra att tänka på när du tar emot feedback

 • Ha ett öppet sinne
 • Ta emot positiv feedback utan att förminska den
 • Om du inte håller med om vad återkopplaren säger, ta tid på dig att reflektera i lugn och ro, innan du försvarar dig eller kommer med förklaringar.
 • Be om förtydliganden om du inte förstår.

Källor: Motivera genom feedback av Stephanie König (Exec.), Kaj Hattenhauer, AchieveGlobal, Bonnier ledarskap och Trygghetsrådet.

Så skapar du vardagstolerans del 3 handlar om att sätta gränser. Håll utkik i början av november.