Vi har alla tappat det någon gång. Sådär som när något inom oss får oväntad kraft och vi tappar kontrollen, vips så har vi skrikit onödigt argt åt barnen, snäst år partnern, himlat med ögonen åt kollegan eller varit onödigt hård mot kompisen. Jobbiga situationer av stress, frustration eller psykiskt illamående gör att vi helt enkelt kan brusa upp och bete oss på sätt som vi och mottagaren inte mår bra av. Svaret på hur vi undviker sådana situationer är självregleringsförmåga och självmedvetenhet.

Egentligen är det vanligast att vi människor i efterhand tänker på hur vi skulle velat ha agerat 

i en viss situation, då vi var tysta och handfallna när någon betedde sig taskigt eller ogenomtänkt mot oss. Då vi önskade att vi hade visat vårt värde genom att säga ifrån. Men det finns också situationer då vi gick över styr för att vi lät hela vårt känsloregister explodera för att vi inte kunde hålla irritationen, frustrationen, stressen, oron eller ilskan stången längre. 

Faktum är att vi kan göra en hel del för att bli balanserade i sociala sammanhang. Vi har nämligen makt att reglera oss utefter vårt mående, bara vi lär oss hur. Här kommer några tips.

Ha medlidande med dig själv

Ta hand om den del av dig som är rädd, arg eller sårad. Varsågod och slicka dina sår. Ibland behöver vi en rejäl gråt efter en intensiv upplevelse. 

Rör på dig om du är irriterad 

Ta en springtur eller sätt på lite musik och dansa. Föreställ dig att din ilska rör sig genom din kropp ut ur dina fötter, stampas ner i marken, eller flyger ut ur dina andetag.

Skriv av dig

Skriv ett brev för att säga allt du vill säga just nu men inte kan, eftersom det skulle vara att gå över sociala, yrkesmässiga eller moraliska gränser. Håll inte tillbaka.

Var uppmärksam på dina drömmar

Det är normalt för oss att drömma om situationer som vi inte har kunnat reda ut. Leta efter de människor som dyker upp i drömmen som kan vara en styrka för dig – människor som förkroppsligar karaktärsegenskaper som är tröstande eller modiga.

Öva öva öva

Skapa en tidskil mellan känslan/impulsen och reaktionen. Med andra ord, bestäm dig för att det alltid ska gå en viss tid mellan känslan/impulsen och reaktionen. Sätt en timer på 5-10 minuter och öva på att stå ut i känslan. Gör dagliga övningar i att stå emot impulser. Skriv en lista över impulser du vanligtvis har svårt att stå emot och öva på att motstå dessa dagligen. Börja med det lättaste och jobba dig uppåt i listan. På sikt tränar dessa övningar upp din självkontroll.

Välj dina strider

Se över inom vilka områden det är viktigast för dig att ha självkontroll. Handlar det om att dricka mindre, stå ut med att känna dig orolig ibland, jobba mer eller mindre, eller vara en mer närvarande förälder? Istället för att öva på alla områden samtidigt, fokusera på ett område i taget. Att både sluta röka, äta mindre socker och bli en mer närvarande förälder samtidigt kan bli en för stor utmaning som resulterar i en upplevelse av att misslyckas. Kanske kan du släppa kontrollen över vissa mindre viktiga områden till förmån för andra.

Ge dig själv lugn

Ta kontakt med den personen vars kram får dig att känna dig jordad. Mys med ditt husdjur. Socialisera på små, enkla sätt som känns trygga och välbekanta, och ger ditt nervsystem en återställning. Säg god morgon och diskutera vädret med en granne. Gå ut i naturen. Gå till platser som lugnar dig.


Detta är självreglering

Självreglering är vår förmåga att ta kontroll över och påverka våra tankar, känslor och handlingar. Till vardags talar vi ofta om viljestyrka, självdisciplin eller självkontroll, vilka alla återspeglar vårt sätt att styra oss bort från sådant som är oöverlagt, till förmån för det som är genomtänkt. Självreglering kan med andra ord sägas höra samman med en central egenskap för att kunna klara av vardagens alla uppgifter och åtaganden – att undvika frestelser och agera målinriktat.