Barn och unga idag lever sina liv parallellt i två världar: den fysiska och den digitala. I en tid där online-plattformar blir en lika naturlig mötesplats som skolgården, ställs föräldrar och vårdnadshavare inför nya, komplexa utmaningar. Hur förbinder vi vuxna dessa två sfärer och försäkrar oss om att vi erbjuder en stöttande och inkluderande miljö på båda fronter, både offline och online

Den digitala världen är en integrerad del av barn och ungas liv, och den är långt ifrån identisk med den vuxna digitala sfären. De befolkar andra plattformar, använder andra koder och deltar i andra kulturer än vi vuxna gör. Att förstå detta och verkligen dyka ner i deras digitala verklighet är nyckeln till att bygga broar av förståelse och stöd i deras online-liv. Att ta sig tiden att lära sig om och engagera sig i de plattformar där de befinner sig, att förstå deras online-kultur och utmaningar, blir vitalt i att stödja dem fullt ut.

Hemmets trygga vrå
Inom hemmets fyra väggar är vi inte bara föräldrar utan också vägledare. En öppen dörr och ett öppet hjärta till deras vänner och deras digitala utmaningar skapar en miljö där de känner att de kan vara sig själva och dela med sig av sina upplevelser och bekymmer, oavsett om dessa äger rum offline eller online.

Att omfamna alla, både i skolan och på nätet, är essentiellt. Att aktivt inkludera alla barn i aktiviteter och firanden, och samtidigt vara medveten om och stötta deras online-interaktioner och vänkretsar, kan vara nyckeln till att förebygga känslor av utanförskap och isolering i båda världarna.

Uppmuntran och stöd i livets alla delar
Att ständigt uppmuntra barnens drivkrafter och intressen, både offline och online, och att ge dem möjligheter att utforska och utvecklas, ger dem viktiga redskap för att bygga en positiv framtid och en stark självbild. Vi på Lika Olika hör ofta barnen säga att de vuxna inte förstår att umgänget på nätet är lika verkligt som det som sker fysiskt i soffan eller på skolgården. De vuxnas engagemang för umgänget online är helt enkelt inte alls lika stort, som för det barnen har fysiskt, trots att det är minst lika betydelsefullt och lika ”verkligt”. Att veta vilka barnet umgås med, vad de gör, pratar om, planerar och diskuterar online borde vara av samma vikt som när de hänger med kompisarna och rostar mackor hemma i köket.

Engagemang i skolan och i den digitala världen
Liksom i det fysiska rummet blir föräldrars aktiva deltagande och samarbete med skolan essentiellt, och denna bro mellan hem och skola behöver även sträcka sig in i den digitala sfären. Att vara lika närvarande och engagerad i deras online-liv som i deras skolliv erbjuder en ytterligare nivå av stöd och vägledning.

Genom att konsekvent och helhjärtat engagera oss i barn och ungas liv, både i den fysiska och digitala världen, blir vi aktivt delaktiga i att forma dem till starka, självsäkra och inkluderande individer. Varje stund av dialog, varje insats för att förstå och stötta deras värld, väver samman en starkare framtid där barn och unga känner sig trygga, värdefulla och kapabla att navigera genom livets alla sfärer och utmaningar. Och idag, då rädsla och osäkerhet präglar många, är det det minsta vi kan göra. Att engagera oss.