Att vi vuxna mår bättre när kollegor och övrig omgivning ser oss och bekräftar vår existens när vi till exempel kommer till jobbet, är känt sedan länge. Nu visar en studie att även barn i yngre ålder påverkas av vilken uppmärksamhet de får när de lämnas på förskolan. Sammantaget visar forskningen att social bekräftelse är avgörande för vårt mentala mående. 

Att bli sedda och uppmärksammade är ett grundläggande behov vi människor har för att vi ska må bra.  En ny studie gjord på uppdrag av Barnombudsmannen visar att även barn i förskoleåldern (precis som grundskolebarn, unga vuxna och vuxna) kan beskriva huruvida de upplever sig välkomnade till förskolan eller inte och hur det påverkar deras mående. Studien visar att 41% av de över 250 barn som deltog i undersökningen upplever att de blir hälsade på och omhändertagna av förskolepersonalen när de kommer på morgonen. 17% känner det som att personalen fixar med annat inte bryr sig om när de kommer och 23% känner att personalen pratar med varandra istället för med barnet i fråga. 

Att även de yngsta barnen har ett lika stort behov av att bli sedda och bekräftade indikerar samma behov som studier på äldre människor visar. Forskning på äldrevården visar nämligen att många personer som har hemtjänst är ängsliga över att de inte ska få personlig vård utan bara vara en i mängden, att omgivningen ska glömma själva människan de är. Forskningen visar tydligt att de äldre mår bättre mentalt när personal och andra medmänniskor tar hänsyn till den sociala aspekten och är mer följsamma för de äldres behov av att berätta om sina tankar och känslor, samt om de får tid att ställa sina frågor i lugn och ro, om de har några. 

I det stressade samhälle vi lever i, där det ska effektiviseras på företagen, arbetsuppgifterna blir fler, fritidsaktiviteterna hopar sig och tiden för varandra minskar är det extra viktigt att vi medvetandegör våra egna och andras mentala behov. All utveckling startar med insikt, så börja med att se med nyfikenhet på vad ditt eget sociala beteende får för effekter. Ser du dina medmänniskor? Tänk på att vara här och nu, vara medveten i situationen med fullt fokus på dig själv och omgivningen. 

Även om tiden är knapp hinner vi i alla fall se varandra i ögonen, säga hej, lägga en hand i ryggen på den som behöver och fråga hur läget är, om någon verkar behöva prata en stund. Både stora och små har samma behov av att bli bekräftade. 

Källa: Journal of Advanced Nursing, Må Bra, Barnombudsmannen.se, Motivation.se.