Den neuro- och samhällsvetenskapliga forskningen är enhällig: vänlighet påverkar hjärnan på ett unikt sätt, som gör att den som har fått ta del av en vänskaplig handling, omedvetet känner behov att vara vänlig mot andra. Studier visar också att vi inte kan lära oss vänlighet genom att bara tänka på och prata om den – utan måste uppleva den. En närmast magisk smitta av godo, som vi borde ta vara på.

Vissa är mer empatiska än andra. Vi är dock alla födda med en välmenande instinkt (medkänsla). Våra nervsystem har utvecklats till att ha en mycket anpassad känslighet för omtanke om andra, där vi känner av andras mående och vill ha en god stämning. Darwin betraktade ”sympati-instinkten” som en av människans starkaste, som har hjälpt vår art att överleva och utvecklas. Nyckeln till snällhet har sedan länge visats sig vara att börja med sig själv, så kallad självmedkänsla.
Självmedkänsla består av tre grundpelare: 

 1. Självvänlighet
  Att behandla sig själv med samma vänlighet och förståelse som du skulle visa någon du älskar.
 2. Medmänsklighet
  Insikten om att du inte är ensam i din smärta och att lidande är en delad mänsklig upplevelse.
 3. Närvaro
  Att kunna se negativa upplevelser för vad de är utan att varken undertrycka dem eller identifiera dig med dem. I ett mänskligt liv ingår sorg, frustration, upp- och nedgångar, försök att se dessa som en del av helheten, och inte som din identitet. Detta kräver närvaro i nuet. 

Som en bonus kommer självmedkänsla med en mängd välbefinnande fördelar, allt ifrån mental motståndskraft, optimism och hälsosammare stressrespons, till att minska depression, ångest och ältande. 

Tio steg till ett vänligare – och lyckligare – liv:

 

 1. Bekräfta personer du ser

Du kan gå runt med ett stenansikte och blicken över folks huvuden, eller så kan du vara den inspirerande, leende personen som bekräftar att det finns andra människor runt omkring dig. Det senare är så mycket vänligare och är dessutom en enkel gest som betyder mycket. Få helt enkelt ögonkontakt med människorna du passerar på gatan och släng ut några nickar och leenden. På så sätt blir du inte bara kvarterets, jobbets eller föreningens glädjespridare, du kommer att känna glädje själv.

 1. Var inte rädd för att starta konversationer

Att prata kan vara lite svårare att titta människor i ögonen på stan, men försök ta för vana att inleda konversationer. Det behöver inte vara något djupt eller personligt. Även att säga hej, och fråga hur läget är kan vara nog så betydelsefullt. Det kommer att få människor att känna sig inkluderade, och det är en av de viktigaste känslorna, att vara accepterad. För vissa kanske det är enda gången de pratar med någon den dagen, och får bekräftelse på att de har ett värde.

 1. Kontrollera ditt kroppsspråk

Du kanske är den trevligaste personen i rummet, men dåligt kroppsspråk kan få folk att tro något annat. Så ta en sekund och fokusera på vilken typ av vibbar du projicerar. (Verkar du avstängd? Vägrar du att få ögonkontakt?) Som Renee Cutaia Olson noterade på HuffingtonPost.com är det enklaste sättet att slappna av att le och ha kul. Det kommer att slappna av dig till den punkt där naturlig ögonkontakt uppstår, och folk kommer att se dig som mycket mer tillgänglig.

 1. Var genuin med dina känslor

Det kan vara frestande att försöka övertyga världen om att du mår bra, trots att du inte gör det. Vi tror ofta att människor runt omkring oss känner sig illa till mods om vi berättar sanningen om vårt mående, såvida det inte är toppen. Men forskning visar att det inte finns någon egenskap som människor skattar så högt, förutom snällhet, som äkthet. Det skapar förtroende och gör dig mänsklig om du visar dina äkta känslor, även när du mår dåligt. 

 1. Underlätta för andra socialt

Låt oss säga att en främling ansluter sig till det gäng du står vid på en fest eller ett mingel. Det tog hen mod att närma sig er, så försök att underlätta för den att komma in i samtalet och känna sig bekväm i umgänget. Ge en recap på vad ni pratar om och presentera vilka ni är som står där är en bra början.

 1. Ge komplimanger du verkligen menar

En äkta komplimang är bland det finaste du kan ge en person. Det visar att du uppskattar den och att du tog dig tid att lägga märke till egenskaper, ett positivt beteende, en god handling, en prestation eller val av kläder. Men det gäller att vara uppriktig, eftersom det snabbt skiner igenom om det bara är slentrianmässigt beröm du slänger omkring dig, och om det är något som påverkar förtroendet mellan människor, så är det känslan av att bli lurad.

 1. Var i samklang med andras känslor

Att vara vänlig handlar inte bara om att ge komplimanger och ta initiativ till umgänge eller stöd vid sociala sammankomster. Det handlar lika ofta om att sitta ner med en vän och lyssna på hens problem. Och lyssna, är en konst i sig. Lär du dig den har du kommit långt på din vänlighetsresa

Läs även av artikel om hur du ökar din medmänsklighet.

“Do your little bit of good where you are; it’s those little bits of good put together that overwhelm the world.”

Desmond Tutu