Om du bemöter mina ord med aggressivitet, negativt kroppsspråk, ointresserat ansiktsuttryck, undviker ögonkontakt eller i allmänhet sysslar med annat och inte fokuserar?

Endast ynka 7 procent av det vi säger är informationen vi uppfattar. Resten är kroppsspråk, ansiktsuttryck och liknande.

Under två dagar har jag varit på fantastiska Åland och coachat två företagsgrupper i kommunikation och sociala beteenden. Många aha-insikter har skett under övningar med garnnystan och mentometerfrågor.

Först när vi inser att gruppens dna, hur vi bemöter varandra, vår gemenskap och hur vi tänker om varandra, är grunden för det som kallas för tillit och förtroenden. Först då vågar vi kommunicera vad vi egentligen vill säga.

Upplever du att andra inte förstår vad du säger? Tänk på HUR du står, för dig med rörelser, ditt tonläget och mer när du pratar med andra under helgen. Öva dig på att bli tydligare.

Tack fantastiska  Ålands Elandelsbolag med vd David Karlsson​ i spetsen för idag! Jag verkligen bara helt uppriktigt tycker så mycket om er alla.

Kram