Fokus: Skola, del 3 | Sommarlovet är för många barn och ungdomar synonymt med glädje, frihet och avkoppling från skolans krav. De ser fram emot att spendera tid utomhus, delta i läger, resa eller bara koppla av och njuta av ledigheten tillsammans med familj och vänner. Men för vissa barn är sommarlovet inte lika roligt eller upplyftande. För dem är det en tid fylld med utmaningar och svårigheter. Barnfattigdom, alkoholism, ensamhet och andra problem kan göra att skolan blir den trygga plats där de får både mat och omsorg.

Barnfattigdom är en verklighet för många familjer runt om i världen, även i välfärdsstater. I januari 2023 levde 9,3% i Sverige i barnfattigdom, vilket var det högsta i Norden.  För dessa barn är sommarlovet inte bara en tid av avkoppling och glädje, utan en påminnelse om deras ekonomiska brist. De kan sakna tillgång till fritidsaktiviteter, sommarläger eller semesterresor som andra barn kan ta del av. För dem kan sommarlovet innebära isolering och känslor av att vara utanför. Dessa barn är kanske beroende av skolans lunchprogram för att få en regelbunden och näringsrik måltid, och sommarlovet kan innebära brist på mat och svårigheter att tillgodose sina grundläggande behov.

Missbruk tydliggörs under ledighet
Alkoholism är en annan faktor som kan påverka barn negativt under sommarlovet. För barn som växer upp i hem där alkoholmissbruk förekommer kan skolan fungera som en fristad. Det kan vara den enda platsen där de kan känna sig trygga och skyddade från de negativa konsekvenserna av missbruket. Sommarlovet innebär en längre period då de kan bli utsatta för alkoholrelaterade problem, konflikter och osäkerhet i hemmet. Det kan vara en svår och stressig tid för dessa barn, där de saknar den struktur och stabilitet som skolan ger dem.

Skolan ger umgänge för de som saknar vänner
Ensamhet är också en utmaning för vissa barn under sommarlovet. För barn som inte har nära vänner eller en stark familjestruktur kan skolan vara den plats där de har möjlighet att umgås och interagera med sina kamrater. Sommarlovet kan innebära en period av isolering och ensamhet, då de saknar de sociala kontakter och stödsystem som skolan erbjuder. Dessa barn kan känna sig bortglömda och övergivna under denna tid.

För dessa barn är skolan mer än bara en plats för lärande. Det är en trygg miljö där de kan få mat, omsorg, socialt stöd och en strukturerad vardag. Skolan kan vara en fristad från de utmaningar de möter hemma. Genom skolans närvaro får de tillgång till resurser och stöd som kan hjälpa dem att övervinna svårigheter och skapa en stabil grund för sin framtid.

Sommarlovet kan vara en svår period för många barn som lever under dessa förhållanden. Det är viktigt att vi som samhälle är medvetna om dessa utmaningar och strävar efter att ge stöd till de barn som behöver det mest. Det kan inkludera att erbjuda sommaraktiviteter, lunchprogram eller andra resurser som kan hjälpa till att fylla det tomrum som uppstår när skolan är stängd.

Samtidigt bör vi vara medvetna om att skolan inte är den enda lösningen. Det krävs långsiktiga insatser för att bekämpa barnfattigdom, alkoholism och ensamhet på ett hållbart sätt. Genom att arbeta tillsammans som samhälle kan vi skapa förändringar som gör att alla barn kan ha en meningsfull och trygg sommar.

 

7 sätt att underlätta för barnen

Skolpersonal och vuxna i barn och ungas omgivning spelar en viktig roll i att stödja barn och ungdomar under sommarlovet. Här är några förslag på hur de kan agera inför lovet och prata om det på ett inkluderande sätt:

  1. Skapa en trygg och stödjande miljö: Skapa en känsla av trygghet och tillhörighet i klassrummet genom att främja en positiv och inkluderande atmosfär. Var öppen för att lyssna på elevernas känslor och bekymmer inför sommarlovet.
  2. Informera om resurser: Se till att elever och deras familjer är medvetna om de resurser som finns tillgängliga under sommarlovet, såsom sommarläger, fritidsaktiviteter, lunchprogram och andra stödtjänster. Dela information och kontaktdetaljer för organisationer eller program som kan vara till hjälp för familjer i svåra situationer.
  3. Individualisera kommunikationen: Var medveten om att alla elever inte ser fram emot sommarlovet på samma sätt. Anpassa din kommunikation genom att vara lyhörd för deras behov och känslor. Undvik att anta att alla elever ser fram emot ledigheten och var öppen för att diskutera olika upplevelser av sommarlovet.
  4. Erbjud stöd och samtalsmöjligheter: Skapa möjligheter för elever att dela sina tankar och känslor inför sommarlovet. Det kan vara genom enskilda samtal, gruppaktiviteter eller genom att erbjuda en trygg plats där eleverna kan uttrycka sig och få stöd vid behov.
  5. Främja inkluderande aktiviteter: Organisera aktiviteter och projekt som är tillgängliga för alla elever och främjar delaktighet. Det kan vara konstprojekt, bokcirklar, idrottsaktiviteter eller andra gemensamma intressen som främjar gemenskap och samhörighet under sommarlovet.
  6. Undvik stigmatisering: Var försiktig med språket du använder när du pratar om sommarlovet. Undvik att anta att alla elever har samma upplevelse eller att alla ser fram emot lovet på samma sätt. Undvik generaliseringar eller stereotyper som kan stigmatisera eller marginalisera vissa elever.
  7. Samarbeta med andra organisationer: Samarbeta med socialtjänsten, ideella organisationer och andra lokala resurspersoner för att skapa en samordnad insats för att stödja barn och ungdomar under sommarlovet. Genom att arbeta tillsammans kan ni erbjuda ett bredare utbud av resurser och stöd.

Genom att vara medvetna om de olika utmaningar som elever kan möta under sommarlovet och genom att erbjuda stöd och resurser kan skolpersonal hjälpa till att skapa en positiv och inkluderande miljö för alla elever.

Källa: Karolinska institutet, Rädda Barnen, Malmö Högskola