De flesta i befolkningen i Sverige uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande. Men det är också vanligt med olika typer av lätta psykiska besvär, så som oro, stress och sömnbesvär.

Att uppge lätta psykiska besvär är vanligt i hela befolkningen. År 2020 var det totalt 41 procent av befolkningen 16–84 år som svarade att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. Av dessa var det 6 procent som uppgav att besvären var svåra, resten svarade att de hade lätta besvär. Bland kvinnorna var det närmare hälften, 49 procent, som uppgav besvär av ängslan, oro eller ångest. Andelen bland männen var 33 procent.

Totalt 14 procent av befolkningen 16–84 år uppgav att de kände sig stressade 2020. Högst andel som uppgav stress fanns bland kvinnor i åldern 16–29 år, 33 procent och lägst andel fanns bland män 65–84 år, 4 procent.

Också sömnbesvär är vanligt och 2020 svarade sammanlagt 42 procent av befolkningen 16–84 år att de hade dessa besvär. Av dessa var det 34 procent som angav att besvären var lätta. Högst andel med sömnbesvär fanns i åldersgruppen 65–84 år och lägst andel i gruppen 16–29 år (38 procent).

Läs vår artikel om att minska oro och ångest här.

Läs vår artikel om hur du får bukt med din sömnlöshet här.

Källa: Folkhälsomyndigheten