Varför blir vi som vi blir,
varför gör vi som vi gör?

700 familjer ligger till grund för denna världsunika studie om hur vår omgivning påverkar oss och vårt mående.

Studie

I studien ville Lika Olika-grundaren Mary Juusela ta reda på hur sociala beteenden, socialt utanförskap och innanförskap och känslor växelverkar och påverkar en människas utveckling över tid, i relation till förmåga, hälsa och möjlighet att nå sin fulla potential (enligt A.Maslows mänskliga behovsteori). För att ta reda på det så bodde hon hos 700 slumpvis utvalda svenska familjer, mellan 2003-2013. Syftet med den stora populationen var att få så bred representation som möjligt av den svenska befolkningen.

Ett
Två

Vetenskaplig poster

2015 bjöds Mary Juusela in till Washington D.C, USA, för att tillsammans med psykolog och forskare Lena Bäckström Åkesson på Högskolan i Kristianstad, presentera sin vetenskapliga poster kring studien. Detta skedde under världskonferensen kring hälsa och utveckling via den internationella organisationen OMEP, som är FN-instiftad. Studien fick då namnet Stulen identitet.

Lika Olika-metoden

Med resultaten från studien grundade Mary Juusela verktyget Lika Olika-metoden som ett verktyg för att arbeta med sociala färdigheter och grundläggande psykologi. Metoden används som ett komplement till värdegrunds- och arbetsmiljöarbete i skolor och fritidshem, förskolor, företag, föreningar och myndigheter i Sverige, Finland och på Åland.

Om Lika Olika-metoden
Tre

Vill du veta mer?


Vi pratar gärna med er om hur vi kan hjälpa er i era lokala samhällen.

Kontakta Mary Juusela på:
mary@likaolikametoden.se
070 363 98 31.