Att vilja att saker och ting ska vara perfekta borde väl vara något fint att sträva efter? Speciellt idag, då vi lätt kritiserar varandra för än det ena och än det andra i de sociala kanalerna vi närvarar på. Barnuppfostran, trafikvett, kosthållning, personliga uttryck, politik, inredning, ekonomi, you name it. Allt kan granskas och kritiseras. Vem kan då klandra dig för att du vill göra ditt eget hörn av världen så perfekt som möjligt? Saken är bara den att perfektion är en fälla som du inte mår bra av. Här berättar vi varför.

Hälsosam perfektionism är när du strävar efter rimliga och realistiska standarder som leder till en känsla av självtillfredsställelse och ökad självkänsla. Neurotisk perfektionism är däremot när det går överstyr med alltför höga krav och och där drivkraften är rädsla att misslyckas eller att göra andra besvikna. 

Några av de vanliga egenskaperna hos en perfektionist är:

 • Du ”fastnar” på uppgifter genom ändlös förhalning för oro över misstag.
 • Du känner skam och skuld när du gör ett misstag eller känner att du inte presterade som bäst.
 • Du fokuserar på bristerna snarare än vad som har gått rätt.
 • Du kan till och med förvänta dig perfektion från människorna runt omkring dig.

Känns det igen? Om ja, visst är det inte med glädje du läser punkterna? Att vara fast perfektionisfällan gör att du upplever mer ångest och oro än andra. När du misslyckas med att uppnå din perfekta standard känner du skuld och besvikelse, vilket leder till låg självkänsla, som i sin tur inte sällan leder till depression. För att komma ur den negativa spiralen behöver du träna om din hjärna från dina alltför perfektionistiska tankar och införa positiva vanor som hjälper dig fokusera det positiva med “good enough”. 

Tre steg för att ta dig ur perfektionistfällan

 1. Bli mer uppmärksam på dina perfektionistiska tankar.

  Ta dig tid att reflektera när du står inför utmaningar eller motgångar. Tänk på de tankar som pågår i ditt huvud – hjälper de dig att komma ur situationen, eller gör de dig nere? Att öva meditation är ett bra verktyg för att bli mer självmedveten och få mer kontroll över dina tankar.

 2. Utmana tankarna som lockat in dig i perfektionistfällan.

  Vad skulle hända om du inte gjorde en uppgift perfekt, inte hade perfekt struken skjorta, inte perfekt städat hem, inte lagade den perfekta maten eller tog den perfekta bilden på ditt perfekta liv? Var uppriktig när du gör övningen. Skulle något allvarligt hända? Förmodligen inte. Öva dig på att se andra scenarier på vad reaktionerna skulle kunna bli om du bara gjorde saker “good enough”. Vad skulle det innebära för dig? Kanske skulle du få mer tid, vara på bättre humör, vara mer avslappnad mm. Skriv en lista och försök vänja dig vid tanken på att några områden i livet inte alltid behöver vara perfekta –  till och med är BÄTTRE när de inte är det. 

 3. Hitta stöd

  Använd personer i din omgivning som du litar på och bolla dina tankar med dem. Be dem tycka till om saker som du oroar dig för inte är bra nog. Du kommer att bli förvånad över att deras krav är så långt under dina när det gäller det allra mesta.

Källa: The Economist