Tacksamhet kan vara ett av de mest förbisedda verktygen för välmående som vi alla har tillgång till varje dag. Att känna tacksamhet kostar inget och det tar knappt någon tid, men fördelarna är enorma. Forskning visar att tacksamhet kan ha följande positiva inverkan på livet.

Tacksamhet öppnar dörren till fler relationer.
Att säga ”tack” visar inte bara artighet, utan kan hjälpa dig att hitta nya vänner. Detta enligt en studie från 2014 publicerad i Emotion. Studien fann att det är troligare att nya bekanta bli långvariga vänner om du är generös med att visa uppskattning till dem, och vice versa. 

Tacksamhet förbättrar den fysisk hälsan.
Tacksamma människor upplever mindre värk och smärta och de rapporterar att de känner sig friskare än andra människor, enligt en studie från 2012 publicerad i Personality and Individual Differences. Tacksamma människor visar sig ta hand om sin hälsa mer. 

Tacksamhet förbättrar den psykologiska hälsan.
Tacksamhet minskar en mängd energikrävande känslor, allt från avund och förargelse till frustration och ånger. Robert A. Emmons, Ph.D., en ledande tacksamhetsforskare, har genomfört flera studier om kopplingen mellan tacksamhet och välbefinnande. Hans forskning bekräftar att tacksamhet effektivt ökar lyckan och minskar depression.

Tacksamhet ökar empati och minskar aggression.
Tacksamma människor är mer benägna att uppträda på ett prosocialt sätt, även när andra uppför sig mindre snälla, enligt en studie från University of Kentucky från 2012. Studiedeltagare som rankade högre på tacksamhetsskala var mindre benägna att hämnas mot andra, även när de fick negativ feedback. De upplevde mer känslighet och empati mot andra människor och en minskad önskan att hämnas.

Tacksamma människor sover bättre.
Att skriva i en tacksamhetsdagbok förbättrar sömnen, enligt en studie från 2011 publicerad i Applied Psychology: Health and Well-Being. Spendera bara 15 minuter på att skriva ner några tacksamma känslor före sängen, och du sover förmodligen både bättre och längre.

Tacksamhet förbättrar självkänslan.
En studie från 2014 som publicerades i Journal of Applied Sport Psychology visade att tacksamhet ökar idrottarens självkänsla, vilket är en väsentlig komponent för optimal prestation. Andra studier har visat att tacksamhet minskar behovet att jämföra sig socialt. I stället för att känna avundsjuka mot människor som har mer pengar eller bättre jobb – vilket är viktiga faktorer för minskad självkänsla – är tacksamma människor kapabla att uppriktigt uppskatta andras prestationer.

Tacksamhet ökar mental styrka.
I flera år har forskning visat att tacksamhet inte bara minskar stress, utan också kan spela en viktig roll för att övervinna trauma. En studie från 2006 publicerad i Behavior Research and Therapy visade att Vietnamkrigsveteraner med högre nivåer av tacksamhet upplevde lägre frekvenser av posttraumatisk stressstörning, än de som hade lägre tacksamhetsnivåer. En studie från 2003 publicerad i Journal of Personality and Social Psychology visade att tacksamhet var en viktig bidragsgivare till mental motståndskraft efter terrorattackerna den 11 september. Att erkänna allt du måste vara tacksam för – även under de värsta tiderna i ditt liv – främjar motståndskraften.

Vi har alla förmågan och möjligheten att utveckla vår förmåga att känna tacksamhet. Ta bara några ögonblick att fokusera på allt du har – snarare än att klaga på allt du tycker du förtjänar.

Källa: Forbes