Adoption Joy Week – en vecka för adoption

Denna vecka är det Adoption Joy Week som belyser och sprider kunskap om internationella adoptioner. Adopterade personer och adoptivfamiljer delar med sig av sina perspektiv, erfarenheter och engagemang. #adoptionjoy genomförs av…


Jag var ett barnhemsbarn

Jag brukade vara föräldralös. Mitt hem var de fyra väggarna som utgjorde barnhemmet Gerdie Home i J.P Nagar-området i Bangalore. Där bodde jag med andra barn utan familj. Skulle jag få växa upp och få en…