Arbetar du i en tystnadskultur?

Psykologiskt osäkra arbetsplatser uppmuntrar till tystnadskultur. I en tystnadskultur finns ett normsystem där medarbetare inte berättar om missförhållanden och situationer som påverkar deras arbete. Att förstå av vilken…


Tystnadskulturen i skolan

Fokus: Skolan | Del 1 En rapport från 2022 visar att var tionde lärare inte vågar ta upp problem på arbetsplatsen i rädsla av repressalier. Rapporten visar också att tystnadskulturen inom skolvärlden gäller för arbetsplatser i…


Lär dig fokusera, få mer gjort!

När uppgifter och aktiviter hopar sig är det lätt att tappa fokus. Vi vill hinna allt på en gång, och snabbt ska det gå. Våren är en hektiskt tid och vi vill alla göra vårt bästa för att hinna med allt allt allt. För att göra…