En lärmiljö för alla

FOKUS: SKOLAN, DEL 2 Samspelet mellan social, pedagogisk och fysisk miljö påverkar hur långt eleven kan nå i sin utveckling och sitt lärande. Lärandemiljön handlar både om möjligheten till lugn och ro, men också om hur stolarna…


Arbetar du i en tystnadskultur?

Psykologiskt osäkra arbetsplatser uppmuntrar till tystnadskultur. I en tystnadskultur finns ett normsystem där medarbetare inte berättar om missförhållanden och situationer som påverkar deras arbete. Att förstå av vilken…


Tystnadskulturen i skolan

Fokus: Skolan | Del 1 En rapport från 2022 visar att var tionde lärare inte vågar ta upp problem på arbetsplatsen i rädsla av repressalier. Rapporten visar också att tystnadskulturen inom skolvärlden gäller för arbetsplatser i…