En lärmiljö för alla

FOKUS: SKOLAN, DEL 2 Samspelet mellan social, pedagogisk och fysisk miljö påverkar hur långt eleven kan nå i sin utveckling och sitt lärande. Lärandemiljön handlar både om möjligheten till lugn och ro, men också om hur stolarna…