Turista med respekt

I och med Coronapandemin har svenskarnas semestrande förändrats och fokuserats allt mer på så kallat hemestrande än på utlandsresor. Flera miljoner människor kommer att ta bilen eller tåget från sina svenska hemorter, för att…