Att göra saker i grupp, känna gemenskap och göra en insats för andra är kända faktorer som gynnar den mentala hälsan. Sverige är ett land med starka ideella traditioner inom såväl idrotts- som kulturvärlden, där eldsjälar håller verksamheter och lokala sammanhang levande tack vare sina frivilliga insatser.

Hela 51 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har gjort minst en ideell insats under de senaste tolv månaderna. I gruppen unga mellan 16 och 24 år är det så många som 54 procent. Det visar den senaste befolkningsstudien från Ersta Sköndal Bräcke högskola. Enligt studien är det vanligaste att man engagerar sig kontinuerligt. Så många som 60 procent av de ideellt engagerade är aktiva i en eller flera verksamheter från varje vecka till en eller ett par gånger i månaden.

Aktiva personer är ofta jätteaktiva

75 procent av befolkningen, 16 år och äldre, är medlem i en eller flera föreningar. Andelen som är medlem i minst en förening är högst ”mitt i livet”, vilket bland annat beror på att många då är medlem i en facklig organisation. I åldrarna 40–64 år är drygt åtta av tio medlemmar i minst en förening, jämfört med nästan sex av tio i åldern 16–19 år. Bland de äldsta, de som är 80 år och äldre, är sju av tio medlemmar i minst en förening.

Att delta aktivt i en eller flera föreningars verksamhet innebär olika typer av insatser i föreningslivet. För vissa handlar det om att de har ett förtroendeuppdrag eller sitter med i en styrelse, medan det för andra till exempel handlar om att de är idrotts- eller kursledare eller hjälper till att anordna olika aktiviteter inom ramen för föreningens verksamhet.

Forskning har visat att ett engagemang i föreningsliv kan vara positivt för den enskilda individen på olika sätt, bland annat genom att man blir en del av en social gemenskap. De föreningsaktiva är dessutom med och skapar förutsättningar för att barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att till exempel idrotta, komma ut i naturen, sjunga i kör eller spela teater.

I en undersökning från Volontärbyrån har det visat sig att nio av tio anser att livet känns mer meningsfullt om man även får engagera sig ideellt. Att unga människor dras till företag som även gör gott är inget nytt och ibland kan det vara viktigare och mer lockande än en hög lön.

Källa: SCB, Må Bra