Under september 2020 har Lika Olika insamlingsstiftelse grundats av Mary Juusela och Åsa Olsson. Stiftelsens ändamål skall vara att verka för inkludering, tolerans och empati i mänskliga sammanhang. Genom bidrag och andra insatser skall Stiftelsen bekämpa exkludering, intolerans och alla slags motsättningar.

Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom gåvor, bidrag eller på annat sätt. Dessa medel skall, sedan uppkommande administrationskostnader täckts, användas för Stiftelsens ändamål.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.