Lika Olika utbildar företag, skolor, kommuner och föreningar i Sverige och internationellt i syfte att hjälpa människor att komma samman och klara av att fokusera på gemensamma mål. Det handlar om att skapa en hållbar och tolerant miljö med öppenhet och gemenskap, för alla.

Vi utbildar stora grupper. Exempelvis:

 • Värdegrundsarbete (företag)
 • Verksamhetsdagar (kommuner)
 • Temadagar (skolor)
 • Utbildningsdagar (föreningar)

Vi erbjuder även stöd och coachning. Exempelvis:

 • Konflikthantering mellan individer/grupper
 • Strategiprocesser för mindre grupper/enheter
 • Processarbete för förändrade attityder, jargonger och förhållningssätt för individer/mindre och större grupper
 • Samtalsstöd för chefer/anställda

Lika Olika-metoden

Allt vårt arbete baseras på Lika Olika-metoden, som utrustar deltagarna med konkreta verktyg anpassade till varje enskild verksamhet med syfte att minska intolerans och ohälsa hos individen och på så sätt stärka gruppen. Metoden ger insikt, kunskap och verktyg för att individer – barn och vuxna – själva ska kunna ta ansvar i situationer där diskriminering och utanförskap kan uppstå.

Lika Olika-metoden ger verktyg

Många är trötta på att bara prata om värdegrund, likabehandling, integration och gemenskap, de är redo att gå till action. Frågan är bara hur. Lika Olika-metoden ger verktyg kring hur. Exempelvis:

 • Hur vi pratar med varandra inte om varandra
 • Hur vi hanterar jargonger, attityder och fördomar
 • Hur vi ändrar förhållningssätt från negativa till positiva
 • Hur vi inkluderar dem som är olika oss
 • Hur vi får vi och dem att bli oss
 • Hur vi börjar trivas tillsammans igen
 • Hur vi hanterar stress
 • Hur vi ger feedback

På endast tre år har Lika Olika fått äran att utbilda och coacha drygt 60 grund- och gymnasieskolor, 30 kommuner och 20 storbolag.

Nyfiken på vad vi kan erbjuda dig?

Kontakta oss