Alla anställda är investeringar som förväntas leverera minst 100 procent, varje dag. Men det kommer inte att ske. Inte om kollegorna inte slutar sucka, rulla med ögonen, avbryta, prata bakom rygg, favorisera eller på annat sätt inte bete sig eller inkludera kan en anställd i värsta fall inte leverera mer än som sämst 40 procent (källa: studien, Stulen identitet). Det är i pengar en ren förlust då en anställd med en lön på 30,000 sek fortfarande kostar 30,000 sek men levererar för omkring 12,000 sek.

Det spelar litet roll hur mycket du som chef försöker att hjälpa, pepp, hota – om gruppen inte ändrar sig kan individen inte heller göra det. Gruppen är alltid starkare. Sådan är ekvationen i gruppsykologi. Människor är inte robotar, vi är människor. Det är människor som ska verkställa och då krävs medmänsklighet, tillit och gemenskap. 

Till företag erbjuder Lika Olika inspirationsföreläsningar och workshops kring sociala kunskaper, konsekvenstänk, attityder, trivsel och tolerans m.m. Utbildningarna sker med fokus på ökad affärsnytta genom att öka enskilda individers potential (ROI) och det i sin tur öka gruppens totala kraft och potential för att nå hållbar tillväxt och en stark företagskultur som en attraktiv arbetsgivare. 

Våra utbildningar ger hjälp med att:

 • Konkretisera och tillgängliggöra ert värdegrundsarbete i organisationens alla led och att gå från plan till handling.
 • Se företagets kollegiala situation ur olika perspektiv och utarbeta behovsplan.
 • Öka kunskapen kring hur utanförskap påverkar den psykiska hälsan och företagets potential.
 • Stärka och erkänna goda beteenden till en gemensam grund att återkomma till.
 • Förändra negativa beteenden och mönster innan de växer.
 • Engagera och inspirera medarbetare att vilja vara inkluderande och toleranta.
 • Hjälpa chefer att få sina personalgrupper motiverade, engagerade och fokuserade på att själva ta tag i situationer som uppstår.
 • Stötta företagsledningen att verkställa mål och strategier för företaget inom kultur och värdegrund.

Sedan starten 2015 har Lika Olika arbetat med företag inom hälso-och sjukvård, fastigheter, telekom, statliga myndigheter, hotell och restaurang, läkemedel, transporter, gaming, försäkringar, bank, dagligvaruhandel mfl. Arbetet har skett med anställda på olika positioner, allt från ledningsgrupp till vaktmästeri eller hela företag. 

Välkomna företag, avdelningar, enheter eller enskilda grupper. Kontakta Mary Juusela för bokningar mary@likaolikametoden.se.

Varför ska ni satsa på sociala kunskaper och tolerans?

 1. Kunskapsflykt och snedvridna kostnader. Endast 13 procent av personal världen över är engagerade i sitt jobb. Varför? De känner sig inte sedda, får inte gehör, känner sig motarbetade eller oförstådda (källa: Gallup). En medarbetare med en lön på 30,000 sek levererar till företaget därmed endast värde motsvarande 12,000 sek. Sociala kunskaper och tolerans är viktigare än någonsin för att få bukt med den stora mängd potential och pengar som dagligen försvinner.
 2. Kollektiv intelligens innebär att man maximerar en grupps prestation att bli högpresterande. Idag försöker organisationer uppnå uppemot sex gånger fler mål än tidigare (källa: HHS Stockholm, Ekon. Dr. Philip Runsten). Men oavsett hur väl planerade och designade organisationerna är för att verkställa detta är det fortfarande människor som ska klara av att vara inkluderande, toleranta och kommunikativa.
 3. Empatin har minskat med 40 procent. Under de senaste 30 åren har empatin minskat med 40 procent (University of Michigan). Mobbning, fientlighet, rasism och näthat har samtidigt ökat oproportionerligt mycket. Det vi hör och läser om oss blir slutligen en sanning och påverkar vår ork, förmåga och drivkraft kraftigt. Civilkuraget och toleransen måste stärkas för att fler ska kunna nå sin fulla potential.
 4. 21 st century skills. När förändringarna är stora, tiderna nya och människorna olika är sociala förmågor (21st Century Skills, World Economic Forum) avgörande för att bygga framtiden. Förmågor som blir allt mer viktigt för anställda att ha är självledarskap, tolerans, samarbetsfokus och kreativitet.
 5. 1100% ROI på varje investerad dollar i sociala kunskaper och värdegrundsarbete. Är det lönsamt att stärka beteenden och sociala kunskaper? Investerar man som företag vill man ha bästa möjliga avkastning. Columbia University visade i en studie att för varje investerad 1 USD på värdegrundsarbete och sociala och emotionella kunskaper fick man tillbaka 11 USD.

Sagt om oss


"Man behöver inte tycka lika eller vara lika, men man behöver kunna förhålla sig till varandra på ett bra sätt. Samarbetet med Lika Olika bidrar till ett bättre Västra Mälardalen för oss alla. Alla får en stor portion omtanke, medmänsklighet och förståelse under projektet. Det är konkret och går rakt in i hjärta och hjärna."

– Mikael Bohman, VD Sparbanken Västra Mälardalen

”Lika Olika är en av de allra bästa föreläsningar jag varit på. Mary är oerhört skicklig och kunnig på hur hon ska ta olika grupper, hon är ett proffs! Sättet hon inspirerar, konkretiserar, motiverar och berör precis alla är unikt. I mitt uppdrag kring HR på företaget får jag det stöd jag behöver av Mary och hon är ofta anlitad för olika enheter inom Länsförsäkringar. Vill ni skapa insikter som leder till förändring, då kan jag varmt rekommendera Mary och Lika Olika.”

– Ursula Jarl, HR-chef på Länsförsäkringar AB i Stockholm

 ”Föreläsningen med Mary Juusela har gett såväl anställda och ledning en starkare gemenskap och glädje. Förståelsen för dessa frågor har på riktigt påverkat vårt sätt att jobba och hantera dessa frågor. Det är en investering som boostar ert företag både på lång och kort sikt. Kan varmt rekommendera Lika Olika och Mary Juusela.”

– Fredrik Ydewall, marknadsföringschef samt delägare på Hyreshuset i Katrineholm

Våra föreläsningar


Lika Olika - Din fulla potential

Under 90-120 minuter tar den prisbelönta föreläsaren och toleransexperten Mary Juusela med sig sina åhörare på en läror ik och inspirerande resa i värderingar, fördomar, jargonger och civilkurage som får åhörarna att se på sig själva och sina medmänniskor med nya ögon. Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när Mary föreläser om att allt börjar med dig och mig och hur vi agerar i vardagen. Föreläsningen anpassas efter målgrupp.

Köksbordstolerans

Under 60-90 minuter varvas exempel från vardagen och samtiden med situationer kring värderingar, attityder, fördomar och åsikter som du har hemma vid ditt köksbord och som via dig färdas ut i ditt samhälle och vidare till dina kollegor/lagkamrater eller klasskamrater. Föreläsningen anpassas efter målgrupp.

Jag är inte min hudfärg

En föreläsning i 60-90 minuter  om rasism och fientlighet och om civilkurage och tolerans. Under 12 skolår och vidare ut i vuxenlivet mötte Lika Olika-grundaren Mary Juusela rasism från civilsamhället i samhället hon växte upp i. Glåpord, åsikter, jargonger och värderingar kom från klasskamrater, lärare eller främlingar som stoppade henne bara för att säga, åk hem! Hur hanterar ett barn, och senare en vuxen, det utanförskap som hat skapar. Och vad blir det av känslorna och människan? En gripande och inspirerande föreläsning som ger dig en djupare insikt kring den rasism som vi har i vår samtid idag, hur du vill bemöta den och vilken roll du vill ta.

Nyfiken på vad vi kan erbjuda dig?

Kontakta oss