One dream – one team!

Från flerfaldiga finska mästarna i innebandy, Classic Salibandy Club i Finland, till lokala idrottsföreningar som Enskede IK, Bro IK och Bosön idrottshögskola, Lika Olika har arbetat med dem alla. Oavsett om ni är en hel klubb, en division eller några lag som gått samman, om målgruppen är tränare, spelare eller kanske styrelsen – vi har lång erfarenhet av att bidra till en föreningskultur som utgår från en värdegrund där fokus är på att förena alla olika.

För er som är inom föreningslivet men utanför idrotten, ni finner anpassade föreläsningar på maryjuusela.se

Hur arbetar vi med idrottsföreningar och sportklubbar?

I Lika Olikas arbete med idrottsföreningar utgår vi från en process på fyra steg beroende på gruppens nuläge, spelarnas behov och tränarnas och ledarnas målsättningar. I ett förberedande samtal hittar vi tillsammans vad som är aktuellt för just er.

Inse

För att påbörja ett värdegrundsarbete krävs insikt och vilja - och att få alla ombord i att bidra. Vi erbjuder flera sätt att sprida arbetet från grunden till spelare, tränare och supporters.

Träna

Forskning visar att vi lär oss allra bäst genom att själva få arbeta. Dags för den systematiska träningen av sociala förmågor så som civilkurage, gränsdragningar, språkbruk, kommunikation och självledarskap.

Implementera

Bortom vackra ord, dags att gå från skolbänken till handling. Oavsett om det gäller hela klubben eller enskilda lag, att implementera betyder att verkställa i praktiken. Vi hjälper er!

Levandegöra

Ingen är intresserad av tillfälliga framgångar. Att vidmakthålla goda beteenden och relationer är att ständigt påminna spelare, tränare och supporters om varför det är värt det.


Vad vi gör med idrottsföreningar och sportklubbar

Lika Olika stärker de mellanmänskliga relationerna mellan spelare och tränare eller ledare. Vi utbildar i sociala färdigheter som behövs för att stärka gemenskap, engagemang och glädje i alla lag och klubbar.

Klubb

Fokusarbete klubb

Lag

Temaarbete lag

Klubb

Trainer Program med certifiering

KlubbLag

Lika Olika Learning Lab

Klubb

Kartläggning med analys kring nuläget

Klubb

Kartläggning med rapport

KlubbLag

Föreläsning - spelplanen livet

KlubbLag

Föreläsning - one dream one team

KlubbLag

Föreläsning - laget före jaget

KlubbLag

Föreläsning - prestation, trygghet, spelglädje

KlubbLag

Föreläsning - rasism & främlingsfientlighet

Vill du veta mer?

Läs mer om Lika Olika
Mary föreläser i Malmö

Case: We love football, Sverige

I en vilja att lyfta fotbollen till att även vara en möjlig arena för omsorg, utbildning och uppfostran, för att öka spelglädje, laganda och fsykisk hälsa för fler barn och unga tar nu organisationen We Love Football och utbildningsföretaget Lika Olika ett gemensamt grepp för att främja psykisk hälsa inom ungdomsfotbollen – på riktigt.

Lika Olika har fått det hedersfulla förtroendet att tillhandahålla skräddarsydda föreläsningar till tränare och ledare för att stärka dem i arbetet att leda och motivera spelarna och lagen i glädje, engagemang och gemenskap. Vi ger även viktiga och lättillgängliga verktyg i ledarskap, konfliktlösning och kommunikation till tränarna och ledarna som finns online och i fair play-tälten under turneringarna.

Lika Olika träffar tränarna i Classic Salibandy Club

Case: We love football, Sverige

Lika Olika fick under 2022-2023 i uppdrag av organisationen DropIN Finland, som arbetar med att få färre barn och unga att hoppa av sina föreningsaktiviteter, att arbeta med den finska innebandyklubben, Classic Salibandy Club. Klubben är tidigare finska mästare och en välkänd klubb som vill uppfattas som en familj för sina medlemmar.

I strategin och viljan från styrelsen att ligga steget före andra klubbar, och att vara en förebild på den finska marknaden, anlitades Lika Olika i att föra in de mjuka värdena och stärka de psykosociala relationerna mellan alla tränare och spelare under ett projekt som löpte ett år. Fokus var att stärka familjekänslan genom att öka nivåerna av engagemang, glädje och gemenskap – något som effektmätningarna och utvärderingarna visade att vi lyckades med.

Iiro Halen föreläser för tränare

CASE: Lika Olika Trainer Program

På uppdrag av Classic Salibandy Club rekryterades Iiro Halén, fd. innebandyspelare på elitnivå, till att genomgå Lika Olikas Trainer Program för idrottsföreningar och klubbar. Han blev därmed Finlands första Head Trainer i Lika Olika-metoden för tränare och spelare.

Iiro var därmed den som tog arbetet i metodiken, med syfte att stärka tränare och spelare i sociala färdigheter med dessa, ökad glädje och potential, till alla enskilda lag inom klubben. Därmed var såväl knattelag som elitlag med i arbetet att stärka Classic som den “familj” styrelsen och spelare vill att klubben ska vara, idag och i framtiden.


Peter Lindvall, We love football

“I tider då oro, depression och psykisk ohälsa ökar så blir det än viktigare att ungdomstränare- och ledare förstår och tar sig an frågan om sociala beteenden, för att skapa en trygg och säker miljö för både barn och ungdomar.”
– Peter Lindvall, medgrundare, We love football

Riki Simic, We love football

“Vi tror på fotbollens enande kraft, och en av We Love Footballs syften är att skapa en mer inkluderande och stödjande fotbollskultur där alla, oavsett förutsättningar, ska få plats att växa och utvecklas.”
– Riki Simic, grundare, We Love Football

”Idrottsklubbar är redan med och skapar hälsa, men de kan så mycket mer. De kan vara pionjärer, bidra till samhällsfostran och bekämpa ensamhet genom gemenskap, glädje och ett engagemang som endast finns inom sporten.”
– Jukka Rantanen, styrelsemedlem, Classic Salibandy Club och Hämeen Tränings-och idrottsförening, Tammerfors, Finland (Hämeen Liikunta ja Urheilu ry)

Lika Olikas nyhetsbrev


Prenumerera på Lika Olikas nyhetsbrev om du vill bredda perspektiven, bli inspirerad, och ta del av aktuell forskning inom psykologi, beteendevetenskap, och sociologi.

Prenumerera här

Varför välja Lika Olika?

1

Förstärkning till föreningens värdegrundsarbete

2

Få fler spelare att känna spelglädjen

3

Öka trygghet och gemenskap för spelare och tränare

4

Faktabaserad och akademisk metod

5

Anpassat efter barnkonventionen

6

Ökar SQ+EQ vilket även ökar potentialen

Petra Hilton

Vill du veta mer?


Vi pratar gärna med er om hur vi kan hjälpa er i era lokala samhällen.

Kontakta Petra Hilton på:
petra@likaolikametoden.se