Lika Olika hjälper kommuner att bli inkluderande, toleranta och humant hållbara. Vi stöttar kommuner att implementera kommunövergripande strategier inom prioriterade områden till att verkställas i de dagliga verksamheterna inom kommunens alla olika områden (skola, civilsamhälle, näringsliv, förening m.m).

Vi ger även utbildningar intern till kommunanställda för att stötta arbetsmiljö, trivsel och gemenskap hos er så att ni kan bli er fulla potential och göra ert arbete på bästa sätt. Detta under personaldagar, konferenser eller skräddarsydda utbildningstillfällen för enheter eller enskilda grupper. Arbetet sker via föreläsningar, workshops och mer omfattande processer, gärna i samverkan med andra lokala instanser så att arbetet blir förankrat på ett bra sätt. 

Lika Olika har haft uppdrag inom flera olika områden hos de 40-talet kommuner vi arbetat med. Vi kan stötta er i ert arbete på olika sätt inom följande områden: ANT (Alkohol, narkotika och tobak), integration, rasism och främlingsfientlighet, trygghet, psykisk ohälsa.

Våra olika utbildningar används för att stärka individer, grupper och lokalsamhällen att:

  • Reducera konflikter mellan individer, grupper eller områden
  • Trygga bostadsområden
  • Bygga broar mellan grupper eller områden
  • Minska narkotika och alkoholanvändningen hos ungdomar
  • Minska hopplöshetskänslan och psykisk ohälsa hos unga 
  • Minska rasism och fientlighet
  • Öka civilkurage, empati och tolerans hos individer 
  • Stötta chefer i sitt ledarskap
  • Stärka teamwork mellan kollegor 

Välkomna att kontakta mary@likaolikametoden.se för frågor och bokningar.

Varför ska ni satsa på sociala kunskaper och tolerans?

1. Sociala förmågor ger högre IQ. Att arbeta med sociala och emotionella kunskaper (SQ och EQ, social and emotional skills) har enligt forskning (IHME) visat att det leder till de kunskaper och effekter som eftersträvas i skolan ofta refererat till som IQ. Genom att arbeta med SQ och EQ stärker man alltå IQ och hjälper elever att lära sig det ska i skolan och att få goda resultat). Mår man bra och är inkluderad gör man bra! Din potential ökar!

2. Allt börjar hemifrån! Eftersom grundaren Mary Juuselas världsunika studie Stulen identitet (Stulen identitet, Högskolan i Kris tianstad, 2003-2013) visar att uppemåt 95 procent av våra värderingar och beteenden, det vi tar med till skolan kommer hemifrån, arbetar Lika Olika även med vårdnadshavarna. Det handlar om att få vårdnadshavarna att inse att om man vill veta hur det är ställt i det lokala samhället går man till den lokala skolan. Där får man facit. Skolan är en spegelbild av vad som strömmar ut från alla lokala hem angående Åsikter, värderingar, attityder och fördomar. Det handlar om allt från diagnoser, sjukdomar, ursprung, dialekter, socioekonomiska faktorer, sexualiteter och allt däremellan. Det är vi vuxna som leder vägen för nästa generationer, allt börjar hemifrån.

3. 1100% avkastning på budget. Är det lönsamt att stärka beteenden och sociala kunskaper? Investerar man vill man ha bästa möjliga avkastning. Columbia University visade i en studie att för varje investerad USD på värdegrundsarbete och sociala och emotionella kunskaper fick man tillbaka 11 USD. 

Referensuppdrag


Danderyd kommun

Kommunövergripande projekt på uppdrag av enheten Barn- och fritid med fokus på att stärka ungdomarna i kommunens gymnasier att finna inre styrka för att stå emot alkohol, narkotika och tobak. Samverkan skedde mellan lokalpolisen, fritidsgårdar, forskare, kommunen mfl.

Enköping kommun

Kommunövergripande projekt för sex grundskolor på uppdrag av Utbildningschefen. Att stärka en kommun som växer och där det har bildats ”vi och dem” i olika bostadsområden som man vill få hjälp att stävja. Ett projekt med fokus att öka tryggheten och varumärket Enköping också.

Järfälla kommun

På uppdrag av Integrationsenheten i Järfälla fick Lika Olika ett projektuppdrag att utbilda näringslivet och civilsamhället i att välkomna nyanlända flyktingar till samhället och till arbetspraktik. Vi var bron mellan de bägge grupperna och gjorde skräddarsydda utbildningar åt vardera grupp vid upprepade tillfällen.

Föreläsningar


Din fulla potential

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

En prisbelönad föreläsning om vad som gör att människor hamnar utanför, hur utanförskap känns och påverkar individens hälsa och potential – och hur vi kan bygga på tolerans genom öppna förhållningssätt och kunskap. Och varför individ, samhälle och Sverige tjänar på att vi tar hand om varandra.

Köksbordstolerans

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Skräddarsydd påbyggnad från den prisbelönta föreläsningen. Utmanande gruppövningar utifrån er vardag och era utmaningar mellan kollegor, chefer och avdelningar.

Jag är inte min hudfärg

Erbjuds till skola, förskola, företag, kommun

Vår prisbelönta föreläsning, utbildning i tolerans och en skräddarsydd workshop. En rapport som sammanfattar utbildningen lämnas.

Nyfiken på vad vi kan erbjuda dig?

Kontakta oss