Vi ökar trygghet & potential i skolan

En skola är en stor arbetsplats. Varje dag ska ett myller av barn och vuxna enas för att samverka och nå kunskapsmålen. För att nå ett långsiktigt och hållbart lärande behöver förutsättningarna för en lärande arbetsmiljö finnas på plats; empati, inkludering, trygghet, goda relationer och arbetsro.

Elever, vårdnadshavare och skolpersonal, alla har en roll i vilken slags skola som skapas. Men hur lämnar vi de fina orden och får fler elever och föräldrar att kliva på i värdegrundsarbetet?

Tillsammans med Lika Olika har 200 grund- och gymnasieskolor i Sverige, på Åland och i Finland förbättrat vardagen för tusentals elever och skolpersonal.

Välkommen.

Hur vi arbetar i skolan

I Lika Olikas arbete med skolor utgår från en process på fyra steg beroende på organisationens nuläge, elevernas, pedagogernas och elevhälsans behov samt ledningens målsättningar internt. Vi hittar tillsammans vad som är aktuellt för just er.

Insikt

Vi hjälper er att flytta värdegrundsarbetet från att vara en hyllvärmare och istället konkretisera och motivera fler i organisationen, elever och vuxna, att aktivt bidra till gemenskap, arbetsmiljö och ökad trygghet. Målet är att stärka individens insikt och vilja att agera mer empatiskt, inkluderande och att se andra än sig själv.

Kunskap

För att ta arbetet till nästa steg, där vi lär oss kunskapen som får oss att utveckla oss och skolans värdegrundsarbete vidare, så får ni bland annat kunskap om mänskliga beteenden, underliggande drivkrafter och vikten av sociala färdigheter i alla interaktioner med andra.

Verktyg

Forskning visar att vi lär oss allra bäst genom att själva få arbeta. Genom målgruppsanpassade verktyg till elever och pedagoger hjälper Lika Olika individen och organisationen att vidmakthålla goda beteenden som redan finns på plats - samtidigt som vi tillsammans stärker de mellanmänskliga relationerna och tryggheten på skolan.

Action

Oavsett om du, dina kollegor och elever fått den insikt, kunskap och de verktyg som kontinuerligt behövs för att vidmakthålla och stärka de psykosociala relationerna och därmed öka gemenskap och trygghet av Lika Olika eller någon annan - det sista steget i värdegrundsarbetet ägs av dig. Hur du väljer att reagera och agera i samspelet med andra.


Vad vi gör i skolan

Lika Olika arbetar målgruppsanpassat med grund-och gymnasieskolor för att stärka elevers och skolpersonalens sociala färdigheter och mellanmänskliga relationer. Dessa är avgörande faktorer för att bidra till ökad psykologisk trygghet och en stöttande lärmiljö för fler.

Personal

Personalföreläsning

Personal

Personal halvdag

Personal

Lika Olika-dagen

PersonalElever

Lika Olika Learning Lab

PersonalElever

Kartläggning med analys kring nuläget

PersonalElever

Kartläggning med rapport

Elever

Temadag

Elever

Föreläsning - värderingar & fördomar

Elever

Föreläsning - språkbruk & kommunikation

Elever

Föreläsning - vänskap, kamratskap & empati

Elever

Föreläsning - prestation & värden

Elever

Föreläsning - rasism & främlingsfientlighet

Elever

Föreläsning - sociala medier

Vill du veta mer?

Läs mer om Lika Olika
Temadag på Westerlundska gymnasiet

Westerlundska gymnasiet, Enköping

Uppdrag: Målgruppsanpassade årliga elevföreläsningar riktade till åk 1 med tillhörande pedagogiska klassrumsövningar med fokus på reflektion och diskussion om fördomar, värderingar, språkbruk och medmänsklighet.

”Vi har valt att arbeta med Lika Olika årligen under de senaste åtta åren och det har blivit ett stående inslag i vårt värdegrundsarbete med våra ettor. Våra elever och vår skolpersonal uppskattar temadagarna enormt mycket.”

– Evamari, programrektor Westerlundskagymnasiet i Enköping

Lika Olika har temadag på Fårösundsskolan.

Mjöbäck- och Mårdaklev skola, Mjöbäck

Uppdrag: Under tre sammanhängande år stöttar Lika Olika skolornas värdegrundsarbete med bland annat personalutbildning, elevföreläsningar, årshjul med pedagogiska klassrumsövningar och kartläggningar kring arbetsmiljö och psykosociala relationer.

”Föreläsningarna till eleverna och pedagogerna var ren magi! Jag blev inspirerad att se hur eleverna rannsakade och reflekterade kring sig själva. Förvånande nog lyckades Lika Olika få eleverna som vi upplever utsätter andra att engagera sig mest. Jag blev under arbetet med Lika Olika ytterligare en kunskap rikare.”

– Cecilia Jansson, Specialpedagog Mjöbäcks-och Mårdaklevs skola

Kyrk-och Balderskolan, Danderyd

Uppdrag: Ettårigt värdegrundsarbete med personalutbildning, elevföreläsningar med pedagogiska klassrumsövningar samt riktad empatiföreläsning till vårdnadshavarna.

”Arbetet med Lika Olika har varit roligt, angeläget och klockrent. Vi har nått fram till eleverna på ett helt nytt sätt. Över 120 vårdnadshavare kom till föreläsningen och jag har bara hört lovord. Vi fick med oss energi, verktyg och ny glädje och gemenskap.”

– Petra Hellström, rektor, Kyrk- och Balderskolan i Danderyd

Hölöskolan i Södertälje

Hölöskolan, Södertälje

Uppdrag: Ettårigt värdegrundsarbete med personalutbildning, elevföreläsningar med pedagogiska klassrumsövningar samt riktad empatiföreläsning till vårdnadshavarna.

”Vi är verkligen nöjda med Lika Olikas arbete. Den gedigna kartläggningen medförde att eleverna upplevde de olika momenten som extra värdefulla och ”för dem”. Och övningarna som genomfördes under temadagen har legat som en utgångspunkt för skolans fortsatta arbete med värdegrund och skolklimat. Det har även kommit signaler från vårdnadshavare att elever på ett tydligt vis samtalat och diskuterat mer hemma än de gjort tidigare.”

– Mattias Wernqvist, fd.bitr. rektor Hölöskolan i Södertälje

Sari Thörnqvist, kurator, NTI-skolan i Sollentuna

NTI gymnasiet, Sollentuna

Uppdrag: Treårigt uppdrag med elevföreläsningar riktade till årskurs 1-3 med tillhörande pedagogiska klassrumsövningar för vidare reflektion och diskussion om fördomar, värderingar, språkbruk och medmänsklighet.

”Stort tack för ännu en fantastisk föreläsning och pedagogiska övningar till alla våra elever. Jag deltog i en klass efter föreläsningen och eleverna skrev post-it-lappar om vad de tog med sig. De skrev fina saker som ”respekt”, ”rasism” och ”att inte bygga upp fördomar mot varandra!” Häftigt! Budskapet når verkligen fram!”

– Sari Thörnqvist, kurator, NTI-skolan i Sollentuna


Pedagogpeppen - nyhetsbrevet för dig som är pedagog


Prenumerera på pedagogpeppen för att få lättsam pepp
till dig som är pedagog i skolan fem gånger per år.

Prenumerera här

Varför välja Lika Olika?

1

Förstärkning till skolans värdegrundsarbete

2

Få fler elever att nå kunskapsmålen

3

Öka trygghet och gemenskap för elever och pedagoger

4

Faktabaserad och akademisk metod

5

Anpassat efter läroplanen och barnkonventionen

6

Ökar SQ+EQ vilket även ökar IQ

Vill du veta mer?


Vi pratar gärna med er om hur vi kan hjälpa er i era lokala samhällen.

Kontakta Mary Juusela på:
mary@likaolikametoden.se
070 363 98 31.