Att ha någon som ger dig guidning och verktyg att hitta rätt väg i livet, karriären eller kärleken är något många av oss skulle behöva ibland. En mentor kan vara en sådan person. En person som hjälper dig att vidga perspektiven, ge sammanhang, struktur och vägledning att nå dit du vill eller dit du inte vet att du vill – ännu.

Mentorskap är en väl beprövad metod för att bygga framtida ledare genom att dra nytta av det personliga perspektivet hos nuvarande ledare som redan har erfarenhet på området. Men det är långt ifrån bara blivande ledare som kan använda en mentor för att utvecklas. En av de största fördelarna med mentorskap är möjligheten du som adept får att dra nytta av framgångar och misslyckanden som någon annan redan har upplevt, få ta del av nätverk och kunna bolla idéer eller drömmar med någon som inte är familj eller vän.

Vilket resultat vill du ha?
Om du inte vet vad du vill du ha ut av din mentorrelation är det svårt att komma vidare. Reflektera därför noga innan du kontaktar den person du önskar ha som mentor, så att du vet att den verkligen har den erfarenhet du behöver.

Även de högst uppsatta och mest upptagna blir ofta smickrade över en förfrågan, och röjer förvånansvärt gärna undan i almanackan för en chans att ideellt agera bollplank för yngre eller mindre erfarrna förmågor.

När du formulerat dina behov, hittat en person som passar, frågat den och fått ja på din fråga om hen vill vara din mentor, finns det några inledande frågor du bör få svar på innan ni börjar er resa.

  • Har du tid att arbeta med mig löpande (veckovis eller månadsvis)? Detta kommer att avgöra om dina förväntningar och behov är i linje med vad mentorn kan erbjuda.
  • Är mina mål realistiska för mig att uppnå under den angivna tidsperioden?
  • Vilka riktmärken ska jag sätta på tidslinjen för att uppnå mina mål?
  • Vilket är det bästa sättet och och vilka tider passar för oss att kommunicera?
  • Vad förväntar du dig av mig under processen?

Tydlig och direkt kommunikation hjälper dig att säkerställa en framgångsrik relation. Ofta krävs det samtalstid och tålamod innan ni kommer till en handlingsplan och kan realisera verkliga resultat. Svaren är inte alltid självklara. Det är en föränderlig process som du kanske först efter flera år ser vad det gett dig. En sak är dock säker, att få ta del av en annan människas lärdomar och kontakter är en ovärderlig ynnest du inte kommer ångra.

Lycka till!

Källa: Chef, The Forward Female