En bra arbetsmiljö är A och O för att vi ska kunna utföra vårt jobb på ett bra och hållbart sätt. I viss mån har du själv ansvar för miljön, men generellt har chefen och ledningen ansvaret för att medarbetarna ska må bra på jobbet.

Vissa saker är viktigare än andra för att vi ska trivas på jobbet. Här kommer en lista på förutsättningar som ökar möjligheterna till att arbetsmiljön ska hålla en hög standard.

Bra stämning
Ett enkelt sätt att skapa bra stämning på jobbet är att vara noga med att hälsa på dina medarbetare, även de du inte jobbar tight med eller känner att du har speciellt bra personkemi med. Tänk även på att vara inkluderande, och på att alla har olika förutsättningar och är olika, och uppskatta olikheterna istället för att se dem som utmaningar.

Bra chefer
Bra ledare är A och O i arbetsmiljöarbetet. Är du inte själv chef har du ändå ett ansvar att framföra dina åsikter till denna på ett konstruktivt sätt och inte sprida klagomål till medarbetare och på så sätt skapa negativ atmosfär som lätt kan bli destruktiv.

Utveckling
Att få fortbildning och möjlighet att lära nytt ökar vår motivation och vårt välmående.

Nöjd med sin arbetsinsats
Genom att ha en bra feedback-kultur ökar medarbetarnas självförtroende och allmänna välmående. Läs hur man ger feedback på ett bra sätt här.

Tydliga mål
Att veta vart arbetet ska leda och varför är viktigt för att kunna strukturera och hitta trygghet i arbetsprocessen.

Jobb och fritid går att förena
Balans mellan arbete och privatliv är viktigt för välmåendet, läs tips hur detta kan uppnås här.

Inflytande
Alla människor vill känna att de har makt över sitt eget liv. Detta gäller även på arbetet, varför inflytande och insyn i beslutsprocesser är avgörande för att en arbetsplats ska fungera långsiktigt.

Bra fysisk miljö
Hur ser det ut på din arbetsplats, är de ergonomiska förutsättningarna bra, finns bra möjligheter att äta lunch, är byggnaden anpassad efter olika funktionsvariationer och finns bra utrymmen att pausa i? Detta är frågor som bör ställas för att kunna göra den fysiska arbetsmiljön så bra som möjligt.

Jämställdhet och mångfald
Alla människor på arbetsplatsen ska behandlas lika. Forskning visar dessutom att en bred blandning av människor (ålder, erfarenheter, ursprung, kön mm) ökar både välmåendet och potentialen på arbetsplatsen.

Koll på stress
Utbrändhet är en folksjukdom i Sverige, att vara medveten om sin egen arbetsbelastning och vara uppmärksam på sina medarbetares välmående är därför viktigt.

Högt i tak
Att kunna uttrycka sin åsikt utan att bli hånad eller bemött med skepsis är avgörande för att en arbetsplats ska ha en bra arbetsmiljö. Tolerans kring olikheter påverkar verksamheten positivt.

———————————————————————————————————
Hur har du det och hur är arbetsmiljön på din arbetsplats? Checka av med enkla punktlistor.

Exempel på friskfaktorer på individnivå:

 • Variation och utveckling i arbetet. Du får göra olika arbetsuppgifter och samtidigt känna att jag lär mig nya saker.
 • Eget ansvar.
 • Yrkesstolthet. Du berättar gärna för andra vad du arbetar med.
 • Meningsfullt arbete. Det du gör är betydelsefullt, din insats bidrar till något bra.

Exempel på friskfaktorer på gruppnivå:

 • Gemenskap. Ni trivs ihop på jobbet och  känner att ni respekterar varandra.
 • Rak kommunikation Alla vet att det går att nå de som bestämmer.
 • Humor. Ni skrattar ofta tillsammans på jobbet.
 • Ärlighet. Du vågar säga till om något är fel.
 • Förtroende. Ni litar på varandra.”

Exempel på friskfaktorer på en arbetsplats/ i en skola:

 • Korta beslutsvägar. Det är lätt att ta beslut i frågor som rör mitt arbete.
 • Närvarande chef, som ofta är med i arbetet.
 • Feedback
 • Tydliga riktlinjer. Alla vet vad som gäller på arbetsplatsen.
 • Lyhördhet. Ni lyssnar på varandra.

Hur ser det ut på din arbetsplats? Gör en enkel analys genom att svara på följande frågor:

 • Lägesbeskrivning – så här ser det ut just nu.
 • Fysisk miljö – buller, ljus, städning, möbler, ventilation med mera.
 • Psykosocial miljö – gemenskap, trivsel, stress, kontroll över arbetet.
 • Orsaker – tänkbara anledningar till att det ser ut som det gör.
 • Konsekvenser – det här kan arbetsmiljön leda till.
 • Mina förslag – några konkreta och bra förslag som förbättrar din arbetsmiljö.

Vem ansvarar för arbetsmiljön?

 • Det är alltid arbetsgivaren eller rektorn som har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats eller i en skola.
 • Arbetsgivaren är en juridisk person, det vill säga ett aktiebolag, en kommun, ett landsting, en ideell föreningar eller en skola. Arbetsgivaren måste informera om arbetsmiljön. Det är viktigt att de som jobbar på ett ställe får information om de risker som finns med arbetet och hur de kan undvika att skada sig. Arbetsgivaren måste regelbundet undersöka arbetsförhållandena och avgöra om det finns några risker.

 

Källor: arbetslivskoll.se, Tidningen Chef och Arbetsmiljöverket.

 

Mot utanförskap och främlingsfientlighet
För gemenskap och öppenhet

Privacy Preference Center