Livet som en spelplan

Människor är sociala varelser. Det betyder att vi behöver andra för att må riktigt bra och för att klara av vardagens alla förväntningar på oss. Varje dag när du går ut genom ytterdörren går du ut på en “spelplan” där alla vill vara omtyckta. Oavsett vilket socialt sammanhang det gäller, skolan, arbetsplatsen eller föreningen så gör vi vårt bästa för att få acceptans av gruppen. Och att därmed slippa hamna utanför, vilket är det värsta en social varelse kan tänka sig. Detta spel kallas för gruppsykologi och Lika Olika kallar spelplanen för spelplanen livet.

Spelplan

Varför bry sig om ett socialt spel?

Varje gång du interagerar med andra, i verkligheten eller online, kommer hur du beter dig att vara det du lämnar dem med. Utifrån detta kommer de att bilda sin uppfattning vad de tycker och tänker om dig. Vilket är avgörande för om du får vara med i gemenskapen eller inte. Denna växelverkan är spelplanen livet.

Spelets regler - sociala färdigheter

Sociala färdigheter betyder förenklat “förmågan att umgås med andra”. Det handlar om den uppsättning förmågor hos en individ som krävs för att interagera och kommunicera med andra på ett framgångsrikt sätt. Vi behöver alla öva på våra sociala färdigheter.

SQ och EQ = en stark individ med hög potential!

Sociala färdigheter kan (och bör) övas på hela livet. I livet i stort, är det ofta fokus på IQ (kognitiv intelligens). Lika Olika lyfter i sina utbildningar och koncept EQ (emotionell intelligens) och SQ (social intelligens) som förutsättningar för människor att öka sin potential och lyfta sina förmågor att lösa problem, tänka logiskt, förstå komplex information och lära sig nya saker (IQ).

Läs mer om Lika Olika

Vad vi gör

För dig:

I skolan

Vi erbjuder kunskap och verktyg för ett skapa en trygg och inkluderande skola där alla har möjlighet att nå sin fulla potential.

Läs mer
Fotbollslag håller om varandra

I idrottsförening

Vi erbjuder kunskap och verktyg för ett skapa en glädjefull och trygg gemenskap i er förening.

Läs mer
Kollegor på en arbetsplats

På företag

Vi erbjuder föreläsningar för att stärka potential, produktivitet och tillsammanskraft.

Läs mer

Varför välja Lika Olika?

1

Förstärkning till ert värdegrundsarbete

2

Få fler barn och vuxna att må bra och öka sin potential

3

Öka trygghet och gemenskap

4

Faktabaserad och akademisk metod

5

Material anpassat efter läroplanen, barnkonventionen och Agenda 2030

6

Ökar SQ+EQ vilket även ökar IQ

Vill du veta mer?


Vi pratar gärna med er om hur vi kan hjälpa er i era lokala samhällen.

Kontakta Mary Juusela på:
mary@likaolikametoden.se
070 363 98 31.