Kommunikation är basen i alla mänskliga relationer. Genom den lär vi känna varandra, oss själva och vår omvärld. Vi uttrycker våra tankar, våra drömmar och utvecklas som människor och som samhälle. Att lyssna är grunden i all kommunikation och det krävs både kunskap och tålamod för att göra det bra.

Att bli en bra lyssnare är inget som kommer av sig själv. Du behöver vara medveten om ditt kroppsspråk, ha tålamod och en stor portion nyfikenhet. Om vi ger oss själva möjligheten att bli aktiva lyssnare bidrar vi samtidigt till djupa och jämlika relationer och på sätt ett tolerantare samhälle.

1. Ta bort distraktioner Om du ska prata med någon (eller flera personer), pinpointa eventuella distraktioner och ta bort dem. Stäng av din mobiltelefon, datorn eller stäng av ljudet så att du inte kan höra e-postmeddelanden och meddelanden som kommer in. Slå av TV: n, radion eller annan enhet som kan distrahera.

2. Titta på icke-verbal kommunikation och tonfall. Att höra någons ord är bara en liten del av att vara en bra lyssnare. Vi kommunicerar mycket mer genom våra uttryck, kroppsspråk och tonfall.

3. Var spegeln En bra teknik för aktivt lyssnande speglar den person du lyssnar på. Försök att reflektera tillbaka i samma ton av röst och talmönster. Du kan också spegla deras gester och kroppsspråk. Spegling hjälper till att skapa förtroende mellan dig och den andra personen.

4. Visa empati, sympati och intresse Du kan visa intresse i en konversation genom egna uttryck, kroppsspråk och ord. Nicka för att visa att du hör vad hen säger. Luta dig fram mot den andra personen. Ge en fysiskt beröring på axel eller hand för att visa empati.

5. Öva tystnad 
Ibland är det bästa sättet att lyssna att tillåta ett tystnadspaus i samtalet. Ett verbalt svar är inte alltid nödvändigt, och tystnadens utrymme erbjuder den som pratar att vila i vad hen tänker och känner. Det kan kännas obehagligt att sitta i tystnad i mer än några sekunder, men försök göra tystnaden till en naturlig del av samtalet.

6. Stör inte eller byt ämne Om du vill vara en bra lyssnare måste du låta talaren slutföra en tanke utan att avbryta dem. Du har antagligen stött på personer som ofta avbryter, tar över konversationen och använder de som lyssnar som en plattform för att prata om sig själv eller visa upp sin kunskap eller expertis.

8. Tänk innan du svarar När det är dags att tala, låt dina ord vara en återspegling av ditt noga lyssnande. Om du verkligen är engagerad i vad den andra personen säger är du inte fokuserad på vad du vill säga.

Källor: The Guardian, motivation.se, Konsten att lyssna: enkelt och djupt av Bengt
Renander.