I Danderyd visar undersökningar att många ungdomar i kommunen mår dåligt psykiskt och att behovet av uppmärksamhet och omsorg från vuxna är stort. För detta finns nu Danderyd lyssnar, ett projekt som ska ge vuxna och ungdomar verktyg att mötas och må bättre.

Stockholmsenkäten är en omfattande enkätundersökning som genomförs vartannat år bland elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Svaren i Stockholmsenkäten från 2016 visade att i Danderyd är ungdomarnas alkoholkonsumtion och droganvändning bland de högsta i landet och även förekomsten av psykisk ohälsa är över riksgenomsnittet. 2016 gjordes även en speciell ungdomsenkät som 964 ungdomar i Danderyd deltog i. I den framkom att det som nästan hälften av ungdomarna helst vill ha från de vuxna är omsorg, kärlek och respekt.

För att möta ungdomarnas behov startade Danderyds kommun projektet Danderyd lyssnar. Genom olika aktörers expertis ska de unga i Danderyd få verktyg att uttrycka sig, och de vuxna verktyg att – lyssna.

Lika Olika har fått äran att inleda den praktiska fasen i projektet, då eleverna på Viktor Rydbergs samskola ska utbildas i Lika Olika-metoden, för att sedan kunna gå vidare i projektets delar med styrka och kunskap om sitt eget och andras värde. Jonas Jonsson är projektledare för Danderyd lyssnar, så här säger han om projektet.

– Alla som arbetar med Danderyd lyssnar, inom politiken samt på verksamhetsnivå är väldigt glada över det här projektet. Det som är extra kittlande med det är att vi får vara med om en resa! Den resan kommer vi att få dela med ungdomarna, deras föräldrar och vårt fina föreningsliv. Vi vuxna ska lyssna! Vi är så vana vid att ha svaren, men nu ska vi vara modiga och våga lyssna. Gör vi det med respekt, kommer målet som ligger i horisonten inte längre vara en hägring utan en möjlighet.

Andra aktörer som deltar i Danderyd lyssnar är bl a. FCS (Film Capital Stockholm) som ska bidra med kulturella och kreativa verktyg till projektet och STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem), en verksamhet som samlar forskare och projektledare från Stockholms stad och Karolinska Institutet.

– Tanken är att ungdomarna ska få uttrycka sig på det sätt som passar dem bäst, antingen genom att göra en film, en podcast eller en teateruppsättning. Vad som helst fungerar, det viktigaste är att det sker på deras villkor. Sedan ska de få möjlighet att presentera berättelserna för föräldrar, föreningsliv och yngre elever, säger Jonas Jonasson.