Varje år tar fler än 1 000 pojkar och män i Sverige sina liv. Därför genomför Suicide ZeroMind och SPES gemensamt kampanjen Stör döden. Detta vill vi på Lika Olika både uppmärksamma och hylla. Samarbete och gemensamma krafter är avgörande verktyg för att vi ska kunna ta hand om varandra i livets olika skeden och oavsett förutsättningar.

Samtal kan störa döden
För första gången går dessa tre suicidpreventiva organisationer ihop för att uppmana dig som närstående till att vara uppmärksam på varningstecken och börja prata om självmordstankar med någon du misstänker mår dåligt. För bara genom att göra något så enkelt som att fråga den som mår dåligt hur det egentligen är och lyssna på svaret kan liv förändras och räddas. Ett samtal kan vara avgörande för att kunna bryta tankemönster och du som anhörig eller vän kan göra en livsviktig insats.

På kampanjsidan kan du läsa mer om Stör döden och hur du kan hjälpa dina medmänniskor eller dig själv ur suicidala tankar.