Många av oss spenderar 70-80% av våra vakna timmar i någon form av kommunikation. Av den tiden lägger vi cirka 9% på att skriva, 16% på att läsa, 30% på att prata och 45% på att lyssna.

Även om lyssnande är den kommunikationsförmåga vi använder oftast, är det också den färdighet som vi har haft minst träning i.
Studier har visat att omedelbart efter att ha lyssnat på en 10-minuters muntlig presentation har den genomsnittliga lyssnaren hört, förstått och behållit 50% av det som sades. Inom 48 timmar sjunker det ytterligare 50% till en slutlig nivå på 25%.
Vi förstår och behåller alltså ofta bara en fjärdedel av det vi hör. Dåligt lyssnande orsakar oss  varje dag många personliga och professionella utmaningar, och ju mer aktivt vi lyssnar, desto mer värde får det vi säger, när vi väl pratar. En kombination vi bör sträva efter för att skapa så hållbar kommunikation som möjligt.

Källa: Veritus