Lika Olika

Lika Olika - ett socialt utbildningsföretag med fokus på det mellanmänskliga samspelet. Människor är sociala varelser som behöver gemenskap, vänlighet och trygghet för att fungera. Om vi inte får relationerna eller beteendena oss sinsemellan att fungera kan vi inte utvecklas till fullo, höja blicken för att orka bidra till det stora sammanhanget eller må bra psykiskt i oss själva. Sedan grundarna Mary Juusela och Åsa Olsson 2015 startade Lika Olika arbetar över 150 grund- och gymnasieskolor i Sverige, Finland och på Åland med Lika Olika-metoden.

Om Lika Olika

Vad vi gör

Vi erbjuder målgruppsanpassade utbildningar och koncept till barn och vuxna med fokus på att öka goda beteenden och stärka sociala färdigheter.

Vad vi gör
Värdegrundshus

Vår metod

Vi utgår från Lika Olika-metoden, ett verktyg för att arbeta med sociala färdigheter och grundläggande psykologi. Metoden används som ett komplement till värdegrunds- och arbetsmiljöarbete i skolor och fritidshem, förskolor, företag, föreningar och myndigheter i Sverige, Finland och på Åland.

Om Lika Olika-metoden

Studien

I en studie på 700 familjer så ville Mary Juusela ta reda på hur sociala beteenden, social utanförskap och innanförskap och känslor växelverkar och påverkar en människas utveckling över tid i relation till förmåga, hälsa och möjlighet att nå sin fulla potential.

Om studien

Varför välja Lika Olika?

1

Förstärkning till ert värdegrundsarbete

2

Få fler elever att må bra och öka sin potential

3

Öka trygghet och gemenskap

4

Faktabaserad och akademisk metod

5

Material anpassat efter läroplanen, barnkonventionen och Agenda 2030

6

Ökar SQ+EQ vilket även ökar IQ

Vill du veta mer?


Vi pratar gärna med er om hur vi kan hjälpa er i era lokala samhällen.

Kontakta Mary Juusela på:
mary@likaolikametoden.se
070 363 98 31.