Varje månad uppmärksammar vi en aktuell samarbetspartner till oss på Lika Olika. I mars är det Länsförsäkringar ABs HR-chef Ursula Jarl som har fått svara på våra frågor om tolerans.

Vad har du för yrkesroll?
– Jag är HR-chef på Länsförsäkringar AB.

Vad är tolerans för dig?
– För mig handlar det om hur vi är mot varandra, t ex hur vi hanterar situationen när vi tycker diametralt olika, eller t ex vid värderings-krockar. Där och då ställs toleransen på sin spets. Är det okej att tycka olika?

Jag tänker att vi inte att vi behöver vara bästa kompisar på arbetet, men vi ska respektera varandra och vilja förstå varandra. Även om jag inte alltid håller med, så behöver jag ha ett nyfiket och tolerant förhållningssätt. Då blir vi lärande. Grunden för att vi ska komma till vår fulla rätt är att vi känner tillit och trygghet. Att vi är trygga med att vi duger som vi är, oavsett styrkor och begränsningar. Ibland blir det fel, men vi är aldrig fel. Jag tänker att jag ska ta 100 % ansvar för relationen till andra, inte 50 %.  All utveckling startar med mig själv. Utmaningen är att inte bara veta vad jag ska göra, utan göra det jag vet. Jag får hela tiden påminna mig om detta, är det hög arbetsbelastning så kan det vara utmanande.

Hur arbetar Länsförsäkringar AB med tolerans?
– Det finns många exempel, bland annat jobbar vi med att medvetandegöra, t ex via föreläsningar och workshops i ämnet. Vi har anlitat Mary på Lika Olika flera gånger. Vidare arbetar vi med att  föra in Det inkluderande ledarskapet i våra obligatoriska ledarutbildningar. Vi har också tagit fram dialogmaterial samt en kortlek som vi använder i grupper och i olika sammanhang, för att reflektera kring dessa frågor; Hur är vi mot varandra; hur kan vi bidra till ett öppet och inkluderande arbetsklimat? Hur gör jag mina kompisar bra eller bättre?

Att jobba med mångfald och inkludering är inget vi kan driva isolerat i en sidovagn, t ex från HR, tvärtom, det är tillsammans – med allas vilja och engagemang – som vi kan utvecklas. Oavsett var vi befinner oss i organisationen så kan vi alla bidra. Det är det fina med tolerans, vi kan alla göra något, här och nu.

Upplever ni några utmaningar i det arbetet?
– Ja, visst finns det utmaningar. Vid stress uppstår lättare skav och intolerans. Vi behöver vara lyhörda på det när arbetsbelastningen är hög. En annan utmaning är ”tankens fängelse”, vi vet vad vi ska göra, men gör inte det vi vet. Vi blir hemmablinda helt enkelt, vi behöver därför hela tiden påminna oss om detta, hjälpa varandra. Om och om igen.

Våra chefer och ledare är ohyggligt viktiga i detta kontinuerliga arbete, de är kulturbärare. Därför utvecklar vi nu vår obligatoriska ledarutbildning för alla nya chefer..

Vilka effekter hoppas ni på med samarbetet med Lika Olika?
– Medvetandegöra, skapa insikt för göra en förändring.  Vi har anlitat Mary flera gånger, hennes budskap går rätt in i hjärtat. Det går inte att värja sig. Det händer något. Tårar rullar ner längst våra kinder.  Hon beskriver på ett bra sätt med stor igenkänning, det är ingen som kan säga ”detta gäller inte mig” …

Allt handlar om det mellanmänskliga mötet  – det är där vi behöver börja för att göra en förändring över tid.

—————————————————————————————————–

Länsförsäkringar AB är ett utvecklings- och servicebolag till länsförsäkringsgruppens 23 självständiga och kundägda bolag.
Startades: 1801
Antalet anställda i bolagsgruppen: 6 700 stycken